Соціальна інженерія у кінематографі

Illustration

Проєктування тем майбутніх кінотворів за допомогою соціології, соціальної психології, антропології і когнітивно-семіотичного аналізу для сприяння позитивним соціальним змінам і установкам в українському суспільстві

1. Визначення цілей: Визначення конкретних соціальних змін, які мають бути досягнуті через кінотвори.

2. Аналіз аудиторії: Вивчення цільової аудиторії, її цінностей, установок, поведінки та потреб.

3. Створення повідомлень: Розробка ключових повідомлень, які будуть передані через кінотвори, щоб вплинути на установки та поведінку аудиторії.

4. Конструювання системи емоцій для залучення аудиторії та впливу на її установки та поведінку.

5. Використання символів, метафор та інших семіотичних елементів для передачі повідомлень.

6. Використання соціальних норм та цінностей для формування повідомлень та впливу на аудиторію.

7. Конструювання історій та наративів для передачі повідомлень та впливу на аудиторію.

8. Конструювання системи ролевих моделей в кінотворах для демонстрації позитивних установок та поведінки.

9. Моніторинг та оцінка: Оцінка ефективності кінотворів у досягненні цілей за допомогою збору зворотного зв'язку та аналізу даних.

10. Постійне вдосконалення: На основі отриманих результатів - постійне вдосконалення стратегій та підходів для досягнення більш ефективного впливу на соціальні зміни.


Якщо ви хочете приєднатися до цієї наукової програми, будь ласка, напишіть нам на адресу:
au.gro.etutitsnimlif%40ofni (з поміткою "Соціальна інженерія у кінематографі")